382,3 M€
93,6 M€
0,66 x

Resultatenrekening (k€)  

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Verkoop en diensten 84 762 20 117 189 188
Bruto marge 36 023 26 570 38 666
Winst voor belasting 21 912 17 034 25 052
Netto resultaat 17 604 16 410 20 744
     

Balans (k€)

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Vooraden 177 201 236 351 213 428
Werkkapital       89 996 168 804 139 373
Eigen vermogen 114 619 125 749 141 494
Belegginge kasmiddelen en beschikbare middelen 41 761 40 130 56 924
Financiële schulden 109 217 173 617 150 517
Total balans 327 455 385 561 382 300