385,6 M€
133,5 M€
1,06 x

Resultatenrekening (k€)  

2013/2014 2014/2015 2015/2016
Verkoop en diensten 18 737 84 762 20 117
Bruto marge 2 248 36 023 26 570
Winst voor belasting 389 21 912 17 034
Netto resultaat 472 17 604 16 410
     

Balans (k€)

2013/2014 2014/2015 2015/2016
Vooraden 109 424 177 201 236 351
Werkkapital       99 396 89 996 168 804
Eigen vermogen 95 903 114 619 125 749
Belegginge kasmiddelen en beschikbare middelen 7 972 41 761 40 130
Financiële schulden 90 842 109 217 173 617
Total balans 210 281 327 455 385 561