446,2 M€
217,8 M€
1,5 x

Resultatenrekening (k€)

2018/2019 2019/2020 2020/2021
Verkoop en diensten 115 223 51 837 53 283
Bruto marge 28 052 6 221 6 673
Winst voor belasting 18 902 4 034 -2 457
Netto resultaat 15 049 3 113 288
     

Balans (k€)

2018/2019 2019/2020 2020/2021
Voorraden en vastgoedbeleggingen 195 542 201 678 312 745
Werkkapitaal 169 992 202 750 326 065
Eigen vermogen 158 314 147 829 143 729
Beleggingen kasmiddelen en beschikbare middelen 74 265 83 118 60 310
Financiële schulden 192 852 224 555 278 120
Totaal balans 405 183 410 386 446 195