410,4 M€
141,4 M€
0,89 x

Resultatenrekening (k€)

2017/2018 2018/2019 2019/2020
Verkoop en diensten 137 424 115 223 51 837
Bruto marge 46 410 28 052 6 221
Winst voor belasting 30 549 18 902 4 034
Netto resultaat 23 255 15 049 3 113
     

Balans (k€)

2017/2018 2018/2019 2019/2020
Voorraden en vastgoedbeleggingen 281 533 195 542 201 678
Werkkapitaal 141 494 169 992 202 750
Eigen vermogen 154 758 158 314 147 829
Beleggingen kasmiddelen en beschikbare middelen 108 591 74 265 83 118
Financiële schulden 191 244 192 852 224 555
Totaal balans 507 545 405 183 410 386