507,5 M€
82,7 M€
0,53 x

Resultatenrekening (k€)  

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Verkoop en diensten 20 117 189 188 137 424
Bruto marge 26 570 38 666 46 410
Winst voor belasting 17 034 25 052 30 549
Netto resultaat 16 410 20 744 23 255
     

Balans (k€)

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Vooraden 236 351 213 428 281 533
Werkkapital       168 804 139 373 141 494
Eigen vermogen 125 749 141 494 154 758
Belegginge kasmiddelen en beschikbare middelen 40 130 56 924 108 591
Financiële schulden 173 617 150 517 191 244
Total balans 385 561 382 300 507 545