Een ‘groene’ aanpak is niet nieuw voor Codic, want het milieu maakte altijd al deel uit van onze basiscriteria. Door de certificering van onze gebouwen conform de Europese duurzaamheidsnormen kunnen we voortaan het duurzame karakter van onze realisaties ook concreet vertalen naar de klant toe.

Wij kozen voor het BREEAM-label, dat het voordeel heeft internationaal erkend te zijn. BREEAM is een echte referentie en voldoet aan de eisen van de investeerders en huurders van onze gebouwen.


  • Al onze gebouwen certificeren met een BREEAM-label
  • Elk project in harmonie met de omgeving brengen
  • Optimale energieprestaties bieden en die ook controleren
  • Groene zones stimuleren
  • Aandacht voor de bereikbaarheid van de site via openbaar vervoer en ‘zachte mobiliteit’
  • Aandacht voor een verantwoord waterbeheer
  • Onze CO2-voetafdruk verkleinen
  • Een verstandige keuze van materialen
  • Een efficiënt beheer van het volledige bouwproces
  • Duurzaamheid nastreven in al onze ontwikkelingen