405,2 M€
118,6 M€
0,75 x

Resultatenrekening (k€)

2016/2017 2017/2018 2018/2019
Verkoop en diensten 189 188 137 424 115 223
Bruto marge 38 666 46 410 28 052
Winst voor belasting 25 052 30 549 18 902
Netto resultaat 20 744 23 255 15 049
     

Balans (k€)

2016/2017 2017/2018 2018/2019
Vooraden en vastgoedbeleggingen 213 428 281 533 195 542
Werkkapital       139 373 141 494 169 992
Eigen vermogen 141 494 154 758 158 314
Belegginge kasmiddelen en beschikbare middelen 56 924 108 591 74 265
Financiële schulden 150 517 191 244 192 852
Total balans 382 300 507 545 405 183