De “Groene” aanpak is niet nieuw voor Codic want het milieu heeft steeds deel uitgemaakt van onze fundamentele richtlijnen. Conform de ontwikkeling van Europese duurzaamheidsnormen, laat het certificeren van onze gebouwen voortaan ook toe het duurzame karakter van onze realisaties concreet naar de klanten toe te vertalen.

Het BREEAM label, dat wij als referentie kozen, heeft het voordeel internationaal erkend te zijn en aan de eisen van de investeerders en huurders van onze gebouwen tegemoet te komen.


  • Het certificeren van al onze gebouwen met een BREEAM label
  • Het project in harmonie met de omgeving brengen
  • Optimale energieprestaties bieden en de controle ervan verzekeren
  • Groene zones bevorderen
  • Aandacht voor de bereikbaarheid van de site via het openbaar vervoer en voor zwakke weggebruikers
  • Aandacht voor een verantwoord waterbeheer
  • De koolstofafdruk verminderen
  • Het verstandig kiezen van materialen
  • De bouwprocessen efficiënt beheren
  • Duurzaamheid van de ontwikkelingen